OpenFoam

OpenFoam to przykład oprogramowania typu open source, gdzie open source należy rozumieć jako narzędzie w pełni darmowe, dające się rozwijać oraz dostosowywać do potrzeb użytkownika. Algorytmy, które zastosowano
w OpenFoam można wykorzystywać do rozwiązywania zagadnień z zakresu analiz numerycznych w tym mechaniki i kinematyki ciał stałych oraz mechaniki płynów (CFD).

Historia powstania OpenFoam sięga roku 1980, w którym to brytyjski naukowiec Henry Weller na Imperial College w Londynie stworzył prekursor programu, będący platformą symulacji numerycznych dla zagadnień i zjawisk fizycznych, oparty na języku programowania Fortran. Szybko jednak okazało się, że lepszym z punktu widzenia programowania będzie wykorzystanie języka C++, dającego możliwość programowania obiektowego.

Dalszy rozwój oprogramowania w kolejnych dekadach zaowocował stworzeniem w pełni profesjonalnego, niekomercyjnego kodu, dającego możliwości rozwiązywania zagadnień z dziedzin CFD, przepływów wielofazowych, wymiany ciepła, procesów spalania, dynamiki ciała stałego, zagadnień elektromagnetyzmu i innych.

To wielowymiarowe narzędzie daje użytkownikowi możliwość przygotowania danych wstępnych do analizy konceptu- przygotowanie siatki obiektu, wstępny opis rozważanych przypadków, wykonanie obliczeń numerycznych oraz tzw. postprocesing, czyli przedstawienie wyników w postaci graficznej i/lub wykresów ( przy użyciu dodatkowych wtyczek OpenFoam i ParaView).
Obecnie OpenFoam wykorzystywany jest z powodzeniem do zastępowania droższych, komercyjnych rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej inżynierii materiałowej i mechanice płynów.

OpenFoam staje się popularniejszy z każdym rokiem. Warto podkreślić, że użytkownicy tego oprogramowania już w sposób regularny organizują spotkania użytkowników, na których dzielą się swoimi doświadczeniami i prezentują najnowsze trendy w symulacjach CFD. O spotkaniach użytkowników można więcej poczytać na stronie:

http://openfoamworkshop.org

Oprócz naprawdę ogromnej ilości uczelni wyższych, również i przemysł docenia możliwości OpenFoam. Oprogramowanie jest z powodzeniem stosowane w Grupie Volkswagen, Man, HydroQuebec, FondMetal.

 

Dodaj komentarz

Close Menu